Ethioppiyah Baaxol Yambulleh Yan Adda Kee Addah Booduk

laqini 06-09-2011(DW Qafar Afih Exxa) Ethioppiyah Baaxol Yambulleh Yan Adda Kee Addah Booduk Gexxaamah' Guub Cabtil Baad Baxooxak Qimbot Towqeh Tanim Qaddosen.

F.l.l Sanat 2018 Xabba Haanam Ethioppiyal Amballayuk Geytimta Boq Kee Balluquk Gexxaamah Baad Caddol Guub Cabtih Qimbot Towqe 10 Takke Baxooxak Qimbot Towqeh Tanim Yescessen.

Baad Caddol Gub Cabtih Qimmot Towqe 10 Takke Baxooxak Afrikah Baxooxa 7 Takkeh Tanim Kee Ethiopia Tama 7 Qimmot Towqem Baxxaqisen.

Ethioppiyal 3.191 Alfi Takke Ummatta Guub Cabak Baad Caddol Qimmot Geytimta.

Dimok Raatik Ribboblik Kongol 1.9 Miliyoonuy.

Nayjeeriya 1.15 Miliyoonuy.

Somaaliya 1.12 Miliyoonu.

Fanti Maacih Afrikal 519 Alfi Takke Ummatta Guub Cabak 1-5 Fan Yowqeenih Yaniinim Qaddosen.

Baad Caddol 100%36 Takke Ummattay Guub Cabtek 7.4 Miliyoon Adda Kee Addah Boodut Guub Cabte Marittey' 2.6 Miliyoon Tonnah Gino Qawwalaylah Sabbatah Guub Cabteh Tanim Africa News Xaagih Raceena Tiysixxige.