Chayna 60 Biliyoonih Dollarih Gid Takke Ameerikah Uwwaytil Qushuur Ossotina Abelem Qaddosse.

laqini 06-09-2011(DW Qafar Afih Exxa) Chayna 60 Biliyoonih Dollarih Gid Takke Ameerikah Uwwaytil Qushuur Ossotina Abelem Qaddosse.

Chaynak Maaliyyah Malaak Elle Qaddoseh Yan innal F.l.l Waysi Alsak 01/2019 Xabba Haanam 5140 Takke Ameerikak Baxaabaxsa leh Tan Uwwaytittel Ossotina lakqo Heelem Diggosse.

Chayna Tama Maqatta Ameerikal Akah Beytem Ameerika Warrayte udduural 200 Biliyoon Dollarih limo leh Tan Chaynah Uwwaytil Ameerika Qushuur Osissem Kinnih Tanim Kassisen.

Beejingi Tatreh Yan Qunxa Garablih Alsih Addat 60 Biliyoonih Dollarih Gid Takke lakqo Qushuuruh Ameerikah Uwwaytil Madaqteh Sugtem Roteres Xaagih Raceena Qaddosse.