Nahrsi Malaak Dr Abiyyi Acmad faransah baaxot taama gufne Abuh tama baaxo fanah haysitu waah yanim qaddosen.

19 oct 2011(dimtsi weyane) Nahrsi Malaak Dr Abiyyi Acmad faransah baaxot taama gufne Abuh tama baaxo fanah haysitu waah yanim qaddosen.

Naharsi Malaak Dr Abiyyi Acmad faransah Berezxentih yan imanuel Makron luk angaarawuk Baxaabaxsa le cagiidal walaleek wadir jarman fan haysitak jarman Miraacah tan Angela Markil luk angoorowuk walalele axcuk qambaalan;;

Tama walalak gaba kaleek lakal kaxxa Garabluk 21\2011 Jarmanak farankifartih Magaalal awrobbal sugte Ethioppiyah xaylollih walal gexselemiy yescessen;;

Dr Abiyyi Acmad Faransa kee Jarmanat abu waah yan gufne diblamaasih angaarwa diggossu wayta gufne kinnih tanim warsan;;