Itiyopiyak naharsi malaak DR abiyyi acmadaay qasab kee musuwaq

01/13/2010 wexeb axcih miinal taama gufne abeh yanimiiy timixxige

Afrika kee chaynah baaxo ittalluk gexisseh tan qidado foromih daffenah aracat yangaluh chaynah baaxol ayyamiseh yan nahrsi malaak DR abiyyi acmadaay tama dafeena gaba elle kalteh tan rikeliiy eretriyah baaxo fanah haysiteh yanimiiy warsan

Naharsi malaak DR ABIYYI ACMADAAY eretriyak inaytah tan asmara magaalal geytimtah tan tayaarah booxa culeh yan widdir kadukuuy eretriyah perezexenti isayyas afwerki edde anukuuy eretriyak daga raqtah tan mircti faxximta garayyo kaah abteh tanimiiy warsan

Nahrsi malaak asmar culeh yan widdir kaadukuuy itiyopiyah baaxo edde tantifiqu waytah tan qasab kee masawaq wexb axcih miinat taama gufne abeh yanimiiy qaddosen