Ethiopiyak naharsi malaak dr abiyyi acmaday kimaalih ayro reeda akah yaceh yan 16 takkeh tan malokti sinnim....

12/08/2010(dwet) Ethiopiyak naharsi malaak dr abiyyi acmaday kimaalih ayro reeda akah yaceh yan 16 takkeh tan malokti sinnim kadukuuy gersi 9 takkeh tan maritteh kaaduk qusba saqoolinna yeceh yanimiiy tontoobbe

Tama marak kadukuuy

1 gifta abaxulla gemexa naharsi malakakaay agatiini nagay aniinah fayu abenaay

2 gifti fitel werki gebrezgabeher malaakini bilhadaay dimak raasi siiratih xisneh fanteenah saqalaay

3 gifti xemitu hambissa naharsi malaakih kutbeh buxah saqalaay tonnah kadukuuy kaabine cagiidah malaakaay

4 gifta acmad abbitow kaadukuuy poliisi kusaaqih fanteenah saqalaay

5 gifta mogos balcha kadukuuy naharsi malaakih kutbeh buxah bilhadaay ximok raasi gablusiyyih fanteenah saqalaay

6 gifta alemneh mokonen malaak bilhadaay melles zenawih miraacih akaxamih perezexenti

7 dr bekelu bulaxe biretta biret inna ingineering korporeshinik naharsi saqala

8 gifta temesgen turuneh informeshin nagay aniinah saqala

9 gifta yaared zerihun kadukuuy fexeralak polis komishink komishiner jeneral abakaay ken reedise

Tama taah dagal migaq akak xagneh nan fexeraalak daga raqata saqolti kaadukuuy naharsi malaak kimaalih ayro reeda akah yeceh yan 16 takkeh tan marittek lakal qusba saqoolinna akah yece maritte kinnih tanimiiy warsan