Ameerikak iro caagidah malaak reks telersen asaakih ayro ityopiyah baaxo culuwaah yanimiiy warsan

28/06/2010(dwet) Ameerikak iro caagidah malaakah yan reks telersen itiyopiyah baaxol sugu waah yan ayroorah addat kaadukuuy ityopiya kee ameerikah fantaxaw wagsisak itiyopiyak daga raqtah tan mirctilluk walal gexsele axcukuuy qanbalan

Ameerikak iro caagiidah malaak baxsaluk itiyopiyah baaxoh mirctilluk baar le walal elle gexsu waah yanimiiy ameerika kee itiyopiyah baaxokuuy tellemmo tabaatabsih anagaaraw wagittama kinnih tanimiiy tontoobbe

Tah kaadukuuy namma baaxokuuy ittalluk alliyyi caagiida dadlissam xiqta abto kinnih tanimiiy tamixxige