Burrayuh magaalal kimaalih ayro tekkeh tan tiraafiik Qawwalaylataay 9 ......

09/01/2010 (dwet) Burrayuh magaalal kimaalih ayro tekkeh tan tiraafiik Qawwalaylataay 9 yakke mari edde rabeh yanimiiy tontoobbe

Tama Qawalayla kadukuuy kimaalih ayrosubci 12 saqatah booddeh tanim kee tama qawalayla booddeh tanim kaadukuuy ummattah meerrayti ayfaafay taceh tan XOLFIN MINIBAS kee addis abeba culutuh afkan luk suguteh tan aysuuzi ittat boodak tunkkulluke Qawalayla kinnih tanimiiy warsan

Tama qawalaylaak gexxamah kadukuuy 9 takkeh tan maritte toowakaak rabi gadda tekkeh tanim kee 6 takkeh tan maritte kadukuuy gibdih yan biyak ken yoofeh yanimiiy burrayyuh magaalak tiraafiik qawalaylah kalalih exxa qaddosse

Tama biyaakitteh tan maritte kaadukuuy ቅዱሰ ፕወሎሰ ሜዲካለ ኮሌጀ ken culusak dayla katatak geytimaanamaay qadoosen