Tuesday 26.05.2015 - 12:40

ሓምሻይ ሃገራዊ መረፃ ኩሎም መዐቀንታት ዘማልኣ ነይሩ። - ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት።

ኣብ መላእ ሃገርና ዝተኻየደ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኩሎም መዐቐንታት ዘማልኣ ምዃኑ ተዓዚበ እዩ ኢሉ ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ። ፕረዝዳንት... read more

ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንፁሃን ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ሊብያ፣ደቡብ ኣፍሪካን ንዝበፅሐ ሓደጋ ዓሚ› ሓዘን እናተሰመዖ ሐዚውን ኣብተን ከባብታት ንዝርከቡ ዜጋታት ድጋፍ ንምግባር በዞም ሲዒቦም ዝተገለፁ ስልክታት ሓበሬታ ምርካብ ይክኣል::

05/26/2015 ሓምሻይ ሃገራዊ መረፃ ኩሎም መዐቀንታት ዘማልኣ ነይሩ። - ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት።

ኣብ መላእ ሃገርና ዝተኻየደ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኩሎም መዐቐንታት ዘማልኣ ምዃኑ ተዓዚበ እዩ ኢሉ ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት ኢትዮጵያ። ፕረዝዳንት እቲ ጥምረት ኣይተ ታደለ ይመር’ቲ መረፃ>>

>>

05/26/2015 ምምሕዳር መቐለ ብልዕሊ 14 ሚልዮን ቅርሺ ሽዱሽተ ኣውቶቡስ ከተማ ኣተኣታትዩ።

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብልዕሊ 14ሚልዮን ቅርሺ ዝዓደገን ንህዝቢ ግልጋሎት ዝህባ ሽዱሽተ ኣውቶቡስ ከተማ ንግልጋሎት ድልዋት ጌሩ። ኣብ ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት መንገድን መጓዓዝያን ኣይተ መሓሪ >>

>>

05/26/2015 መረፃ ሎሚ ዘበን ሃገራዊ ኩርዓት ኮይኑ ተዛዚሙ።

ከይዲ መረፃ ሃገርና ንመላእ ኢትዮጵያውያን ዘኹረዐ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣይተ ሬድዋን ሑሴን።ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዝሰኸነን ዝሰልጠነን ኣገባብ >>

>>

05/25/2015 ህዝቢ ትግራይ 16 ግንቦት 98 ነጥቢ 7ሚኢታዊ ድምፁ ሂቡ።

ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ብ16 ግንቦት ዝተኻየደ መረፃ 2,363,517 ህዝቢ ድምፁ ሂቡ ካብቲ ከድምፅ ዝግብኦ እቲ 98 ነጥቢ 7ሚኢታዊ ኣድሚፁ ኣሎ።ኣተሓባባሪ ቦርድ መረፃ ትግራይ ኣይተ ወልደጀወርግስ በርሀ ንድምፂ ወያነ ትገራይ >>

>>

05/25/2015 ክካየድ ዝወዓለ ሓምሻይ ሃገራዊ መረፃ ብቡዙሕ መልክዑ ዕውት ነይሩ - ፕሮፌሰር መረጋ በቃና።

ትማሊ ክካየድ ኣብ ዝወዓለ ሓምሻይ ዙር ሃገራዊ መረፃ ንቑሕ ተሳትፎ ህዝቢ ዝተርኣየሉ ዝተረጋገዐ ሰላማዊ ብመሰረት ዝተትሓዘሉ መረሃ ግብሪ ዝተወገነ ጭዋነት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝተርኣሉ ውዕሎ >>

>>

05/25/2015 ኣብ ከይዲ ምድማፅ ዝተርኣየ ንቑሕ ተሳትፎ ህዝቢ ንህንፀት ስርዓት ዲሞክራሲ ከላብ ዘለዎ ዓሚቕ ድሌት ይብገስ - ዶ/ር ሙላቱ ተሾመ።

ትማሊ ክካየድ ዝወዓለ ሃገራዊ መረፃ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንልምዓትን ዲሞክራስን ዘለዎ ድሌት ክሳዕ ክንደይ ዓሚቕ ምዃኑ ዘመላኸተ እዩ ኢሎም ፕረዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ።>>

>>

05/23/2015 ዲሞክራሲ ካብ መረፃ ብዝሰገረ ብንቑሕ ተሳትፎ ሓፋሽ ይረጋገፅ - ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።

ዲሞክራሲ መረፃ ካብ ምስላጥ ብዝሰገረ ብኩለ መዳይ ተሳትፎ ሓፋሽ ዝጋሃድ መሰረተ ሓሳብ ምዃኑ ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። እቶም ቐዳማይ ሚኒስትር ነዚ ዝገለፁ ምስ ኣሰናዳኢት ቶክ ኣልጀዚራ ማርቲን ደኒሰ >>

>>

05/23/2015 ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ውድባትን ውልቀ ሰባትን ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ እየ ኢሉ።

ምልዕዓል መረፃ ካብዘብቀዐሉ ንድሓር ምልዕዓል መረፃ ኣብዘካይዱ ውፅኢት መረፃ ብጋንኡ ኣብ ዝእምቱ ድምፂ ዋጋ ዘስእኑ ምልክታት ክግበር ከምዘለዎ ሓበሬታ ብምሃብ ንመረፅቲ ዘደናግሩ>>

>>

05/22/2015 ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ውድባት ንምርግጋፅ በዓል ዋንነት ስልጣን ህዝቢ ይሰርሕ ኣሎ።

መፃኢ ሰንበት ዝካየድ ሓፈሻዊ መረፃ ሰላማዊ፣ ፍትሓውን ብህዝቢ ተኣማንን ኮይኑ ክዛዘምን ስልጣን ህዝቢ ንምፍግጋፅን ጠንኪሩ ይሰርሕ ከምዘሎ ሓበራዊ ቤት ምኽሪ ፖለቲካዊ ውድባት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።>>

>>

05/22/2015 ከይዲ መረፃ ዕውት ምንባሩ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ገሊፁ።

ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ክሳብ ሐዚ ኣብ ዝተኻየደ ጓስጓስ መረፃን ነፃ ግዜ ኣየርን ምስ ዝሓለፈ እዋን እንትንፃፀር ዕውት ምንባሩ ገሊፁ። እቲ ቦርድ ከምዝገለፆ ክሳብ ሐዚ ብዛዕባ ግንዛበ መረፃ ምሃብን ድልድል ገንዘብ >>

>>

05/22/2015 ኢትዮጵያ ተረባሒት ቐፀልቱ ዓሰርተ ዓመታት ነፃ ዕድል ቐረፅን ኮታን ዕዳጋ ኣመሪካ ኮይና።

መንግስቲ ኣመሪካ ምህርታት ኣፍሪካ ኣብ ዕዳጋ ኣመሪካ ተጠቃምነት ናፃ ዕድል ቐረፅን ኮታን (ኣጎዋ) ኢትዮጵያ ንተወሰኽቲ ዓሰርተ ዓመታት ኣናዊሑ። ዋና ዳይሬክተር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ኣይተ ፍፁም ኣረጋ ኢትዮጵያ >>

>>

05/21/2015 ካርዲ መረፃ ሙሉእ ምድላው ወጊነ ኣለኹ ኢሉ።

ከይዲ መረፃ ዕውት ብዝኾነ መንገዲ ክሳለጥ ኣድላይ ዘበለ ቅድመ ምድላዋቱ ከምዝወገነ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ኣብ ኩሎም ናቑጣታት መረፃ ኣድላይ ናውቲ መረፃ ከምዝተኸፋፈለ ህዝብን ኣፈፀምቲ ንተሓባበርቲ መረፃ>>

>>

05/21/2015 16 ትንብት ሉኣላውነት ህዝቢ ዝረጋገፀላ ዕለት’ያ - መንግስቲ ትግራይ።

ዓወት ከይዲ መረፃ ኣብ ዕለት ምድማፅ 16 ግንቦት ድሕሪ መረፃ’ውን ክድገም’ዩ ክብል መግለፂ ቕዋም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ገሊፁ። ኣብ ሕገ መንግስትና ካብ ዝሰፈሩ መሰረታዊ ጉዳያት ፖለቲካዊ ስልጣን መግለፂ >>

>>

05/21/2015 ኢትዮጵያ ፍትሓዊ፣ ሰላማዊ፣ ዲሞክራስያዊ ክተካይድ ድልውቲ እያ ኢሎም ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ።

ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ጉጅለ ልኡኽ ተዓዛቢ መረፃ ሕብረት ኣፍሪካ አብ ዝገበርዎ ዘተ መንግስቲ ንኹሎም ውድባት ፖለቲካ ዝወዳደርሉ ፍትሓዊ ሰላማዊ ዲሞክራስያዊ ተኣማኒ መረፃ ክካየድ ኣበርቲዑ ሰሪሑ እዩ ኢሎም።>>

>>

05/21/2015 ንመረፃ ድልዋት ኣለና ነበርቲ ዞባታት ማእኸልን ምብራቕን።

16 ግንቦት ንዝካየድ ሃገራዊን ክልላውን መረፃን ንዝኣመናዮ ውድብ ክንመርፅ ኣብ ናይ መወዳእታ ድልውነት ኣለና ክብሉ ነበርቲ ዞባታት ማእኸልን ምብራቕን ገሊፆም። ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም እትርከብ>>

>>

ፍሉይ ዶክመንተሪ መሰናድኦ 2007

ሓምሻይ ሃገራዊ መረፃ ኩሎም መዐቀንታት ዘማልኣ ነይሩ። - ጥምረት ሲቪክ ማሕበራት።

ኣብ መላእ ሃገርና ዝተኻየደ ሓምሻይ ሃገራውን ክልላውን መረፃ ኩሎም መዐቐንታት ዘማልኣ ምዃኑ ተዓዚበ እዩ ኢሉ...

>>

ምምሕዳር መቐለ ብልዕሊ 14 ሚልዮን ቅርሺ ሽዱሽተ ኣውቶቡስ ከተማ ኣተኣታትዩ።

ምምሕዳር ከተማ መቐለ ብልዕሊ 14ሚልዮን ቅርሺ ዝዓደገን ንህዝቢ ግልጋሎት ዝህባ ሽዱሽተ ኣውቶቡስ ከተማ...

>>

መረፃ ሎሚ ዘበን ሃገራዊ ኩርዓት ኮይኑ ተዛዚሙ።

ከይዲ መረፃ ሃገርና ንመላእ ኢትዮጵያውያን ዘኹረዐ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቲ ኣይተ ሬድዋን...

>>