Wednesday 20.08.2014 - 19:34

ፓርክታት መለስ ብዋንነት ህዝቢ ይለምዑ ኣለው

ራኢ ክቡር መራሒና ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንዝኮነ ምርግጋፅ ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብስም ህያው መራሒ ኣብ read more

ህንፀት ፋውንዴሽን መለስ ኢድ ክሓውስ ዝደሊ

ኣብ ሞባይል 6002 ብምጥዋቕ 2  ቕርሺ
                  6010     ‘         10        ‘      
                  6015     ‘         15        ‘      
                  6025     ‘          25        ‘     
                  6050      ‘         50        ‘      
                  6075      ‘         75         ‘      
                  6100      ‘        100       ‘      ክልእኽ ይኽእል
 ካልእ መማረፂ ድማ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዶላር 1000043346052፣ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዩሮ 1000043346354 ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ብር 1000043338149 ጨናፍር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምጥቃም ይከኣል፡፡

 

08/20/2014 ፓርክታት መለስ ብዋንነት ህዝቢ ይለምዑ ኣለው

ራኢ ክቡር መራሒና ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንዝኮነ ምርግጋፅ ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብስም ህያው መራሒ ኣብ>>

>>

08/20/2014 ዕውት ኣፈፃፅማ ኔሩ ኣብ 2006 ኢህወደግ

ኣብ በጀት ዓመት 2006 ኩሎም ሓይልታት ልምዓት ብምንቅስቃስ ዓበይቲ ዓወታት ከምዝተመዝገቡ ኢህወደግ ገሊፁ፡፡ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ትማሊ >>

>>

08/20/2014 ተቀባልነት ኢትዮጵያ ይዓቢ’ሎ

ኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘለዋ ተቀባልነት ይዓቢ ኣሎ፡፡ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ቀዋሚ ልኡክ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዶክተር ተቀዳ>>

>>

08/19/2014 ኣኬባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት

ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትልሚ ለውጥን ምዕባለን ካብ ዝተቀመጡ ሽቶታት ኣብቶም ዝሓለፏ 4ተ ዓመታት እቶም ኣብዝሓ ከምዝተዓወቱ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ገሊፁ፡፡>>

>>

08/19/2014 ብለውጢ ኩነታት ዘይክበስ ቁጠባ ንምህናፅ ፃዕሪ ይግበር’ሎ

ተሓዳሲ ሓይሊ ብምጥቃም ካብ ልቀት ካርበን ነፃ ዝኮነ ቁጠባ ንምህናፅ ይስራሕ’ሎ፡፡ሚኒስትር ማይ መስኖን ኢነርጅን ኣለማየሁ ተገኑ ከምዝበልዎ ኢትዮጵያ ካብ ማይ>>

>>

08/19/2014 ግቤ 3ተ ኣብ ዝቅፅል ዓመት ሓይሊ ከፍሪ’ዩ

ፕሮጀክት መፈልፈሊ ሓይሊ ግልገል ግቤ 3 ኣብ ዝመፅእ ዓመት ሓይሊ ምፍራይ ክጅምር’ዩ፡፡ህንፀት እዚ ፕሮጀክት 86 ሚኢታዊ ዝተወገነ እንትኮን ልዕሊ 15 ቢልዮን >>

>>

08/18/2014 ኢትዮጵያውያን ኣብ ካናዳ 457ሽሕ ዶላር ንዓቢ ግድብ ህዳሰ ኣበርኪቶም

ኣብ ካናዳ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ዝውዕል 457ሽሕ ዶላር ሓገዝ ጌሮም፡፡ኣብ ካናዳ ዝነብሩ እዞም>>

>>

08/18/2014 መሪሕነት መኢኣድ ኣብ ጉባኤ ከይንሳተፍ ተከልኪልና ኢሎም

ኣባላት መሪሕነት ፓርቲ የመላው ኢትዮጵያ ኣንድነት ድርጅት (መኢኣድ) ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ከይንሳተፍ ተከልኪልና ኢሎም፡፡ ምክትል ፕሬዚዳንት ዋና>>

>>

08/17/2014 8100 - መተኣኻኸቢ እቶት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ዕላዊ ኮይኑ።

ንመፈፀሚ ህንፀት ዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ መተኣኻኸቢ እቶት ዝውዕል መርሃ ግብሪ ፀወታ ሎተሪ ዕላዊ ኮይኑ። እዚ ንዓቢ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ>>

>>

08/17/2014 ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ኣንድነት ዓርሶም ኣግሊሎም።

ሓሙሽተ ላዕለዎት ኣመራርሓ ፓርቲ ኣንድነት ለፍትህና ዴሞክራሲ ካብ ሓላፍነቶም ዓርሶም ኣግሊሎም።ካብ 15 ላዕለዎት ኣመራርሓ እቲ ፓርቲ>>

>>

08/15/2014 ካብ ኦፓል ዝግባእ ረብሓ ንምርካብ ፃዕሪ ይግበር’ሎ

ሃገርና ብባህላዊ መንገዲ ካብ ዝፈሪ መዓድን ኦፓል ግቡእ ረብሓ ክትረክብ ይሰርሕ ከምዘሎ ሚኒስቴር መዓድን ኣፍሊጡ፡፡ኣብዚ ሓዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ>>

>>

08/15/2014 ኢትዮጵያ ማእኸል ስሕበት ማኒፋክቸሪንግ ኣፍሪካ ንምግባር ይስራሕ’ሎ።

ኢትዮጵያ ኣብዞም ቐፀልቲ ሽዱሽተ ዓመታት ማእኸል ዓውደ ማኒፋክቸሪንግ ኣፍሪካ ክትኸውን ትሰርሕ ኣላ።እዚ ትልሚ ክዕወት ግደ ቻይና>>

>>

08/15/2014 ሰናይ ምምሕዳር - ንህዳሰ ኢትዮጵያ ወሳኒ’ዩ…

ሰናይ ምምሕዳር ዝዓሰሎ ልምዓት ከይግውድ ዕንቅፋት ዝኸውን ዘሎ ኣተሓሳስባን ተግባርን ክራይ ኣካብነት ሓበራዊ ቃልሲ ከምዘድልዮ ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም>>

>>

08/15/2014 ሕማም ኢቦላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይተርኣየን።

ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ ምልክት ሕማም ኢቦላ ከምዘይተርኣየ ሚኒስቴር ጥዕና ገሊፁ።ኣብ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተርኣየ ምልክት’ኳ ተዘይሃለወ ቅድመ ድልውነት ግን>>

>>

08/13/2014 ዕርቀ ሰላም ብምኽንያት ካልኣይ ዓመት ዝኽሪ ተጋዳላይ መለስ…

ኣብ ወረዳ ሓውዜን ካልኣይ ዓመት መስዋእቲ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ምኽንያት ብምግባር ኣብ መንጐኦም ዝተፈላለየ ጐንፂ ዝነበሮም ዝተፈላለዩ ኽፋላት>>

>>

 

 

እንዃዕ ብደሓን መፃእኹም!

ፍሉይ መሰናድኦ በዓል 11 ለካቲት

ቃልሲን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ

  ቀዳማይ ክፋል/07-06-06/

  ልኣይ ክፋል/07-06-06/

  ሳልሳይ ክፋል/07-06-06/

ምንቅስቃስ ከራቢት ህወሓት

  ቐዳማይ ክፋል/ 04-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

መርዓ ኣብ ገድሊ

  ቐዳማይ ክፋል/04-06-2006/

   ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

ፍረ መስዋእትና ብኣንደበት ኣካል ጉድኣት

   ቐዳማይ ክፋል/ 03-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/03-06-2006/

ኣዚ ኦፖሬሽን ብኣማረ ተሻለ

መለስን ሓምለዋይ ልምዓትን ምስ ሙሁራን ዩኒቨርስቲ መቐለ

ፍሉይ ምድላው ኽሪ መለስ
ዝኽሪ ብልሳን ከየንቲ
     ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
     ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
ካብ አኣንደበት መለስ
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
        ሳልሳይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
        ራብዓይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
ቃል ብተግባር/ነሓሰ 10 2005/
ክብርታት መለስ ኣብ ማዕኸናት ዜና ወፃኢ
   ቀዳማይ ከፋል/10 ሓምለ 2005/
   ኻልኣይ ክፋል /11 ሓምለ 2005 /
 
ዲፕሎማሲያዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ 
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/

ፓርክታት መለስ ብዋንነት ህዝቢ ይለምዑ ኣለው

ራኢ ክቡር መራሒና ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንዝኮነ ምርግጋፅ ሓምለዋይ ልምዓት ንምዕዋት ኣብ ዞባ ማእኸል...

>>

ዕውት ኣፈፃፅማ ኔሩ ኣብ 2006 ኢህወደግ

ኣብ በጀት ዓመት 2006 ኩሎም ሓይልታት ልምዓት ብምንቅስቃስ ዓበይቲ ዓወታት ከምዝተመዝገቡ ኢህወደግ...

>>

ተቀባልነት ኢትዮጵያ ይዓቢ’ሎ

ኢትዮጵያ ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘለዋ ተቀባልነት ይዓቢ ኣሎ፡፡ኣብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ቀዋሚ...

>>