Monday 21.07.2014 - 10:50

ማይ ኣባይ ሓበራዊ ሃብቲ ሃገራት ተፋሰስ’ዩ

ኢትዮጵያ ማይ ሩባ ኣባይ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ብፍትሓውነት ክትረባሓሉ ከምትደሊ 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም፡፡ read more

ህንፀት ፋውንዴሽን መለስ ኢድ ክሓውስ ዝደሊ

ኣብ ሞባይል 6002 ብምጥዋቕ 2  ቕርሺ
                  6010     ‘         10        ‘      
                  6015     ‘         15        ‘      
                  6025     ‘          25        ‘     
                  6050      ‘         50        ‘      
                  6075      ‘         75         ‘      
                  6100      ‘        100       ‘      ክልእኽ ይኽእል
 ካልእ መማረፂ ድማ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዶላር 1000043346052፣ ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ዩሮ 1000043346354 ዘይንቀሳቀስ ቑፅሪ ሒሳብ ብር 1000043338149 ጨናፍር ባንኪ ንግዲ ኢትዮጵያ ምጥቃም ይከኣል፡፡

 

07/21/2014 ማይ ኣባይ ሓበራዊ ሃብቲ ሃገራት ተፋሰስ’ዩ

ኢትዮጵያ ማይ ሩባ ኣባይ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ብፍትሓውነት ክትረባሓሉ ከምትደሊ 1ይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም፡፡>>

>>

07/21/2014 ቃልሲ ሽብርተኝነት ኢትዮጵያ ንፓኪስታን ዓቢ ተሞክሮ’ዩ

ኢትዮጵያ ሽብርተኝነት ንምምካት ካብ እትገብሮ ምንቅስቃስ ክትመሃር ትደሊ’ያ ፓኪስታን ኢሎም ኣምባሳደር ፓኪስታን ኣብ ኢትዮጵያ፡፡ሚኒስትር ጉዳያት>>

>>

07/20/2014 ኣብ ቐፀልቲ 20 ዓመታት ቲቢ ካብ ኢትዮጵያ ክውገድ’ዩ።

ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና ኣብ ቐፀልቲ 20 ዓመታት ሕማም ቲቢ ሙሉእ ብሙሉእ ንምውጋድ ተሊሙ ይሰርሕ ኣሎ።ኣብ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ቅዱስ>>

>>

07/20/2014 ቢልጌትስ-ዶክትሬት ዲግሪ ረኺቦም።

ዩንቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ንቢልየነር ዓለምና ቢል ጌትስ መዓርግ ዶክትሬት ዲግሪ ሂቡ።ዩንቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ትማሊ ነቲ መዓርግ ዲግሪ እንተበርክት ኣብ ዘውፀኦ መግለፂ>>

>>

07/18/2014 ውፅኢት ፈተና 12 ክፍሊ ዕላዊ ክኾን’ዩ።

ውፅኢት ፈተና 12 ክፍሊ ሎመዓንቲ ዕላዊ ክኸውን’ዩ።ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2006 መልቀቂ ፈተና 12 ካብ ዝወሰዱ 199ሽሕን 999 ተምሃሮ>>

>>

07/18/2014 ሰለስቲኣዊ ዘተ - ኣብ መፋርቅ ነሓሰ >> >>

ሰለስቲኣዊ ዘተ ሃገራት ተፋሰስ ኣባይ ኣብ መፋርቅ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ሱዳን ዳግም ክጅመር’ዩ።ተወከልቲ ሃገራት ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ግብፅን>>

>>

07/18/2014 ማኒፋክቸሪንግ ንምጥንኻር ፃዕሪ ክግበር’ዩ።

ኣብ ዓውዲ ምፍራይ ወይ’ውን ማኒፋክቸሪንግ ንዝዋፈሩ ሰብ ሃብቲ ንምሕጋዝ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ድልውነት ዘሎ ቐዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ገሊፆም።>>

>>

07/18/2014 ነፋሪት መጓዓዝያ ማሌዥያ ተሓምሺሻ።

ኣብ ምብራቕ ዩክረይን ብዝተሓምሸሸት ነፋሪት መጓዓዝያ ማሌዥያ ማሕበረሰብ ዓለም ዝተፈላለዩ ስምዒታቱ ይገልፅ ኣሎ። ቐዳማይ ሚኒስትር ማሌዥያ>>

>>

07/16/2014 መላእ ዓለም ነዛ ውቅብቲ ሃገር ክዕዘብ ይግባእ

ዓለም ነዛ ውቅብቲ ሃገር ክዕዘብ ይግባእ ኢሎም ዋና ዳይሬክተር ትካል ቱሪዝም ዓለም፡፡ሚስተር ታሌብ ሪፋይ መስሕባት በፃሕቲ ዓዲ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዕዛብ ምስ >>

>>

07/16/2014 ኢትዮጵያ ኣብ ምቁፅፃር ኤች ኣይቪ ውፅኢታዊት ሃገር

ዘይተሓለለ ፃዕሪ እንተተጌሩ ዝርገሐ ኤች ኣይቪ ኣብ 2030ዓ.ም.ፈ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከምዝውዕል እምነቱ ገሊፁ፡፡ኤጀንሲ ኤድስ ውድብ ሕቡራት መንግስታት>>

>>

07/16/2014 ብፃዕራም ህዝብን መንግስትን ፀጋታት ትግራይ ኣብ ረብሓ ክውዕሉ’ዮም።

ኣብ ትግራይ ናብ ኢንዳስትሪያዊ ምዕባለ ዝግብር ዘሎ ስግግር መሰረታዊ ዝበሃሉ ዕድላትን ፀጋታትን ዝሓዘን ንብዙሓት ፀይሩ ዝኸይድ ዓቕሚ ዘለዋን ክኸውን’ዩ>>

>>

07/16/2014 ኢትዮጵያ- ብምህርቲ ጣፍ እትልለየሉ እዋን ርሑቅ ኣይኮነን።

ኢትዮጵያ መበቆል ብሉፅ መግቢ ጣፍ እትብሃለሉ እዋን ነዊሕ ከምዘይኸውን ኦክስፋም ገሊፁ።ጣፍ ብዝተፈላለዩ መዓድናት ዝማዕበለ ንጥዕና ደቂ ሰባት ዝሰማማዕ>>

>>

07/16/2014 ኣብ ትግራይ ልዕሊ 181ሚልዮን ፈልስታት ክትከሉ’ዮም።

ኣብዚ ዓመት ብደረጃ ክልል ኣብዝካየድ ወፍሪ ሓምለዋይ ልምዓት ተኸላ ፈልሲ ልዕሊ 181ሚልዮን ዝተፈላለዩ ከባብያዊን ቑጠባውን ረብሓ ዘለዎም ተኽልታት>>

>>

07/16/2014 ባንኪ ልምዓት ብሪክስ ክጣየሽ’ዩ።

ሃገራት ብሪክስ ብ100ቢልዮን ካፒታል ባንኪ ልምዓት ከጣይሻ ተሰማሚዐን። እዚ ካፒታል እተን ሃገራት ብማዕረ’የን ከዋፅእኦ።ማእኸል እቲ ባንኪ>>

>>

07/16/2014 ሃገርና 90ሚኢታዊ ጠለብ ቆርቆሮ ተማልእ ኣላ።

ልዕሊ 90ሚኢታዊ ጠለብ ቆርቆሮ ሃገርና ዘማልእ ብቕዓት ከምዝተፈጠረ ሚኒስቴር ኢንዳስትሪ ኣፍሊጡ።ኣብቲ ሚኒስቴር ዳይረክተር ኮርፐሬት>>

>>

 

ብደሓን  ምፁ!

ፍሉይ መሰናድኦ በዓል 11 ለካቲት

ቃልሲን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ

  ቀዳማይ ክፋል/07-06-06/

  ልኣይ ክፋል/07-06-06/

  ሳልሳይ ክፋል/07-06-06/

ምንቅስቃስ ከራቢት ህወሓት

  ቐዳማይ ክፋል/ 04-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

መርዓ ኣብ ገድሊ

  ቐዳማይ ክፋል/04-06-2006/

   ኻልኣይ ክፋል/04-06-2006/

 

ፍረ መስዋእትና ብኣንደበት ኣካል ጉድኣት

   ቐዳማይ ክፋል/ 03-06-2006/

  ኻልኣይ ክፋል/03-06-2006/

ኣዚ ኦፖሬሽን ብኣማረ ተሻለ

ፉሉይ ምድላው በዓል ብሄር ብሄረሰባት

በዓል ኣከባብራ ብሄር ብሄረሰባት ኣብ ከተማ መቐለ 

   ቐዳማይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

   ኻልኣይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/ 

29 ሕዳርን ተጠቃምነት ደቂ ኣንስትዮን

ኣብ ፅኑዕ መሰረት ዝተተኸለ ዓምዲ ሎሚ ኾነ ፅባሕ ኣይንቕነቕን

   ቐዳማይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

   ኻልኣይ ክፋል/ 29 ሕዳር 2006/

ከየንቲ ብሄረሰባት/ 29 ሕዳር 2006/

መለስን ሓምለዋይ ልምዓትን ምስ ሙሁራን ዩኒቨርስቲ መቐለ

ፍሉይ ምድላው ኽሪ መለስ
ዝኽሪ ብልሳን ከየንቲ
     ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
     ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
ካብ አኣንደበት መለስ
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/
        ሳልሳይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
        ራብዓይ ክፋል/ነሓሰ 11 2005/
ቃል ብተግባር/ነሓሰ 10 2005/
ክብርታት መለስ ኣብ ማዕኸናት ዜና ወፃኢ
   ቀዳማይ ከፋል/10 ሓምለ 2005/
   ኻልኣይ ክፋል /11 ሓምለ 2005 /
 
ዲፕሎማሲያዊ ልዕልና ኢትዮጵያ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ 
       ቀዳማይ ክፋል/ነሓሰ 10 2005/
       ኻልኣይክፋል/ነሓሰ 10 2005/

ማይ ኣባይ ሓበራዊ ሃብቲ ሃገራት ተፋሰስ’ዩ

ኢትዮጵያ ማይ ሩባ ኣባይ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ብፍትሓውነት ክትረባሓሉ ከምትደሊ 1ይ ሚኒስትር...

>>

ቃልሲ ሽብርተኝነት ኢትዮጵያ ንፓኪስታን ዓቢ ተሞክሮ’ዩ

ኢትዮጵያ ሽብርተኝነት ንምምካት ካብ እትገብሮ ምንቅስቃስ ክትመሃር ትደሊ’ያ ፓኪስታን ኢሎም ኣምባሳደር...

>>

ኣብ ቐፀልቲ 20 ዓመታት ቲቢ ካብ ኢትዮጵያ ክውገድ’ዩ።

ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና ኣብ ቐፀልቲ 20 ዓመታት ሕማም ቲቢ ሙሉእ ብሙሉእ ንምውጋድ ተሊሙ ይሰርሕ ኣሎ።ኣብ...

>>